Ngày càng nhiều bệnh viện trên khắp Hoa Kỳ áp dụng lại quy định đeo khẩu trang bắt buộc

Trong tuần lễ từ ngày 11 đến ngày 17/09, một số bệnh viện ở nhiều tiểu bang đã thông báo rằng quy định bắt buộc đeo khẩu trang phòng ngừa COVID-19 sẽ quay trở lại