Ngày càng nhiều CEO đưa ra cảnh báo về ‘đại dịch’ trộm cắp trong ngành bán lẻ trên khắp Hoa Kỳ