Ngày càng nhiều người biểu tình đòi quyền lợi ở Trung Quốc biến mất khi các cuộc họp cấp nhà nước bắt đầu