‘Ngày đen tối đối với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ’: Ông McCarthy chỉ trích TT Biden về bản cáo trạng của DOJ đối với cựu TT Trump