Cựu TT Trump đạt được chiến thắng pháp lý vào cùng ngày ông bị DOJ buộc tội