Ngày ra tòa đầu tiên của ông Hunter Biden được ấn định với các cáo buộc trốn thuế

Theo dự kiến, lần đầu tiên ông Hunter Biden sẽ hầu tòa và nghe buộc tội vào ngày này đầu năm sau.