Ông Hunter Biden đã chi tiêu hàng triệu dollar vào những thứ này

Hồ sơ mới liệt kê các khoản chi tiêu, được lấy từ các hồ sơ ngân hàng.