Nghệ nhân chạm khắc gỗ Đài Loan: Nghệ thuật thể hiện đức hạnh