Nghị quyết lên án Nga xâm lược Ukraine tại Liên Hiệp Quốc: Nga phủ quyết, Trung Quốc bỏ phiếu trắng