Nghị sĩ lên tiếng báo động về việc mua thuốc từ Trung Quốc của Bộ Sự vụ Cựu chiến binh