Hạ viện Hoa Kỳ đồng thuận thông qua dự luật tước bỏ vị thế ‘quốc gia đang phát triển’ của Trung Quốc