Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Nghị sĩ Quốc hội tán dương Shen Yun là ‘Vẻ đẹp hoàn hảo’