Nghị sĩ Quốc hội: Ủy ban ngày 06/01 đã xóa hơn 100 tài liệu trước khi Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện

Tiểu ban cho biết các tài liệu đã được khôi phục nhưng được bảo vệ bằng mật khẩu.