Nghị sĩ tuyên bố ứng cử vào vị trí Chủ tịch Hạ viện, thay thế bà Pelosi