Nghiên cứu: Số ca viêm cơ tim ‘cao hơn dự kiến’ ở nam quân nhân sau khi chích vaccine COVID-19 mRNA liều thứ 2