Nghiên cứu: Xe điện có thể tốn kém hơn so với xe xăng trong suốt vòng đời sử dụng

Một nghiên cứu mới cho thấy nhiều loại xe điện có chi phí sử dụng cao hơn so với các loại xe chạy bằng xăng.