‘Nghiện’ điện tử 16 giờ/ngày, người phụ nữ tìm thấy hy vọng nhờ thiền định