Ngoại trưởng Blinken: Hoa Kỳ phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng nội địa, cải tiến để cạnh tranh với Trung Quốc