Ngoại trưởng Blinken và các nhà lập pháp lưỡng đảng tưởng nhớ vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989