Ngoại trưởng Ukraine: Mariupol ‘không tồn tại nữa’ sau khi bị Nga bao vây