Ngôi sao mã cầu người Mỹ Nic Roldan chia sẻ về việc sử dụng sức mạnh tâm trí