Ngũ Giác Đài cân nhắc Úc là nơi thử nghiệm hỏa tiễn siêu thanh và vũ khí tầm xa