Ngũ Giác Đài chi hàng triệu USD cho khí cầu trinh sát tầm cao