Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Người bà của 12 cháu: Shen Yun là ‘một bữa tiệc thịnh soạn cho các giác quan’