Người biểu tình cho rằng cảnh sát Ireland ‘vô tình’ bị chính quyền Trung Quốc lợi dụng trong chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Ireland nói rằng những người biểu tình ôn hòa đã bị cảnh sát bao vây và nhận được những chỉ dẫn trái ngược nhau về việc có được phép biểu tình hay không.