Người biểu tình đòi quyền sử dụng đất phải đào thoát khỏi Trung Quốc vì sợ bị ‘thủ tiêu’