Người dân New York biểu tình phản đối lệnh chích vaccine bắt buộc: ‘Đây là một bước ngoặt’