Người dân Thái Bình Dương nói ‘Không, cảm ơn’ với ‘tình bằng hữu’ của Trung Quốc