Người dân Trung Quốc tri ân nhà sáng lập Pháp Luân Công nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới