Người Đức đổ xô đi mua máy sưởi điện trong bối cảnh thiếu khí đốt mùa đông