Văn phòng thống kê: Đức chi hàng tỷ USD cho nhập cảng từ Nga