Người đứng đầu WHO cảnh báo về ‘Bệnh X,’ thúc đẩy hiệp ước đại dịch

Người đứng đầu tổ chức y tế cho biết đó là một ‘vấn đề về khi nào, chứ không phải là nếu như.’