Người hùng đầu tiên của con trai, tình thương đầu đời của con gái: Ngợi ca những người cha tốt

Có ba điều cơ bản để trở thành một người cha tốt, và những điều này cũng giúp bạn trở thành một người đàn ông tốt hơn.