Người mẫu New York vượt qua những cám dỗ trong làng giải trí nhờ thực hành Chân – Thiện – Nhẫn