Người mua nhà Trung Quốc biểu tình trên toàn quốc

Với việc tiến độ xây dựng nhà ở rơi vào bế tắc và không có mốc thời gian bàn giao rõ ràng, các chủ nhà tại Trung Quốc đã bị rơi vào bẫy vay mua nhà mà có thể kéo dài hàng thập niên.