Trung Quốc phát hành trái phiếu mới, mở rộng tiền tệ để ứng phó với cuộc khủng hoảng nợ đang tăng của các nhà phát triển địa ốc

Để duy trì nền kinh tế, Bắc Kinh viện đến biện pháp phát hành trái phiếu mới và in tiền.