Người Nga đối mặt với việc phải im lặng và kinh tế Nga suy thoái