Người Nga thi nhau trốn sang biên giới sau lệnh gọi nhập ngũ của TT Putin