Người nhiễm COVID-19 vượt biên vào Trung Quốc có thể bị kết án tử hình