Người nộp thuế Mỹ sẽ ‘tài trợ các khoản Tín thuế Sinh lợi’ trị giá 136 tỷ USD cho nghị trình xe hơi điện của TT Biden