TNS Rubio giới thiệu dự luật chặn tín thuế xe điện đối với nhà máy sử dụng công nghệ Trung Quốc của Ford