Người phụ nữ với sứ mệnh bảo vệ những thanh thiếu niên yếu thế