Người thứ hai tố cáo Boeing đột ngột qua đời

Ông Dean đã nộp đơn khiếu nại lên FAA cáo buộc hành vi sai trái nghiêm trọng và trắng trợn trong việc quản lý kiểm soát chất lượng tại Spirit AeroSystems.