‘Người từng trung thành với ĐCSTQ’ thoát khỏi tuyên truyền tẩy não nhờ phần mềm vượt tường lửa