Nguồn tin: ĐCSTQ yêu cầu hủy toàn bộ dữ liệu về COVID-19