Trung Quốc hủy bỏ cuộc họp báo thường niên của thủ tướng lần đầu tiên kể từ năm 1993

Các nhà phân tích cho rằng cuộc họp báo thường niên này phản ánh sự cân bằng quyền lực mong manh giữa lãnh đạo Đảng Cộng sản và thủ tướng.