Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Nhà bảo trợ Houston cho rằng Shen Yun đã củng cố niềm hy vọng và sự kết nối