‘Nhà Biden bán ông Joe Biden’: Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện lên án gia đình ông Biden trong phiên điều trần điều tra đàn hặc diễn ra gay gắt

Trong một cuộc điều tra đàn hặc mà Đảng Dân Chủ tại Hạ viện gọi là một ‘thất bại ngoạn mục,’ Đảng Cộng Hòa đã cáo buộc gia đình Tổng thống Biden rao bán tên tuổi của ông.