Nhà hoạt động Hồng Kông bị bỏ tù 15 tháng vì tưởng niệm thảm sát Thiên An Môn