Nhà hoạt động Trung Quốc kể lại việc bị tra tấn, cưỡng bức dùng thuốc khi bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần